رساله سرای دوستی(مرکز نگهداری کودکان)

رساله سرای دوستی(مرکز نگهداری کودکان)
رساله سرای دوستی(مرکز نگهداری کودکان)

رساله-سرای-دوستی(مرکز-نگهداری-کودکان)

این فایل معماری به بررسی رساله سرای دوستی(مرکز نگهداری کودکان) می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 180 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::

در ساده‌ترين تعريف مي‌توان گفت: كودكان خياباني، كودكاني هستند كه از طبيعي‌ترين حقوق خود بي بهره‌اند. راب بلسيلي (1999) مي نويسد: كودكان خياباني بخشي از جمعيت عظيم كودكان هستند كه در فقر شديدي بسر مي‌برند، آنها در تمام دنيا در معرض آسيب قرار دارند و حقوقشان تضييع مي‌گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعي دولت فيليپين، تعريف زير را براي كودك خياباني استفاده مي‌كنند. 
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : 
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران 
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران
2-1- موقعیت جغرافیائی
3-1- موقعیت طبیعی
4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران
5-1- ویژگیهای اقلیمی:
1-5-1- دما
2-5-1- میزان بارش
3-5-1- رطوبت نسبی
4-5-1- روزهای یخبندان
5-5-1- روزهای بارانی
6-5-1- باد
7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
9-5-1- ارتفاع بناها
10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم: 
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:
1-2- تعریف و تبیین موضوع
2-2- تعریف کودک
1-2-2- تعریف کودکان خیابانی
3-2- تاریخچه کودکان خیابانی
4-2- وضعیت کودکان خیابانی در جهان
1-4-2- وضعیت کودکان خیابانی در ایران
5-2- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»
6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن کودکان
7-2- بزهکاری و بزهدیدگی کودکان خیابانی
8-2- وضعیت بهداشتی کودکان خیابانی
9-2- وضعیت روانی- اجتماعی کودکان خیابانی
1-9-2- مدرسه (اجتماع)
2-9-2- وضعیت روانی
3-9-2- مشکلات رفتاری
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این کودکان
1-10-2- سازمان بهزیستی
2-10-2- شهرداری
3-10-2- سازمان بین‌المللی
11-2- آمار کودکان خیابانی
12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دکتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان خیابانی ایران
13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی
14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق
15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم: 
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:
1-3- مصاحبه با آقای دکتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)
2-3- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)
3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این کودکان
4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
5-3- راهکارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش کودکان 
خیابانی
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی کودکان و نوجوانان
7-3- کودک، معماری و فضا
1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری
8-3- معماری برای کودکان
9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان و 
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسی مراکز کودکان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:
1-4- مراکز خارجی:
1-1-4- مراکز کودکان خیابانی ترکیه
2-1-4- مراکز کودکان خیابانی کنیا
3-1-4- مراکز کودکان خیابانی برزیل (شهر مارینگا)
4-1-4- پروژه ملی کودکان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا کنون)
5-1-4- مراکز کودکان خیابانی هندوستان
6-1-4- مراکز کودکان خیابانی آفریقای جنوبی
7-1-4- مراکز کودکان خیابانی کانادا
2-4- مراکز داخلی:
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار
1-1-2-4- موقعیت
2-1-2-4- اجزاء طرح
3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح
2-2-4- بازدید و تحلیل مرکز کودکان خیابانی قرنطینه یاسر
3-2-4- بازدید از مراکز بعثت و شبانه‌روزی عاصف
4-2-4- بازدید از مراکز کودکان خیابانی اسماعیل محمدی
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران
1-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی
2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساکن منطقه 15 تهران
2-5- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن
1-3-5- جنسیت خاک سایت
2-3-5- آب در منطقه طرح
3-3-5- کوههای متصرف در منطقه طرح
4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح
5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا
6-3-5- دسترسیهای سایت
10-5- چکیده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم: 
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیکی:
1-6- تعیین برنامه‌ریزی کالبدی سایت
1-1-6- ساختمان اداری
2-1-6- ساختمان خوابگاه
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها
2-2-1-6- آشپزخانه
3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه
4-2-1-6- محل تهیه غذا
5-2-1-6- محل طبخ
6-2-1-6- محل غذاخوری
1-6-2-1-6- سرو غذا
2-6-2-1-6- سرویسها
7-2-1-6- رختکن و سرویسها
8-2-1-6- محل پارک ماشین و بار انداز
9-2-1-6- رختشویخانه
1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی
2-9-2-1-6- قسمت شستشو
3-9-2-1-6- قسمت خشک کن
4-9-2-1-6- محل اتوکشی
3-1-6- ساختمان اجتماعات
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)
2-3-1-6- نمازخانه
3-3-1-6- کتابخانه
1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل
2-3-3-1-6- مخزن کتاب
3-3-3-1-6- سالن مطالعه
4-1-6- ساختمان آموزشی
1-4-1-6- گالری
2-4-1-6- کلاسهای آموزشی
3-4-1-6- آتلیه‌ها (کلاسهای هنری)
4-4-1-6- سمعی و بصری
5-1-6- کارگاههای تخصصی
1-5-1-6- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی کارگاهها
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری
2-1-5-1-6- محوطه تدریس
3-1-5-1-6- ماشین‌آلات
6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی
8-1-6- نگهبانی
2-6- سازه
3-6- تاسیسات
1-3-6- گرمایش
2-3-6- حرارت مرکزی
3-3-6- تهویه  
4-3-6- خنک‌سازی مکانیکی
5-3-6- تهویه مطبوع
4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم: 
توضیح روند طراحی و شکل‌گیری احجام در سایت
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده کودکان خیابانی (برای دوستی)
دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل